Onbeveiligde database

Een onbeveiligde database met klant- of patientgegevens die is verbonden met het internet kan een ernstige vorm van een datalek zijn, net als een wanneer uw klanten of patiënten gegevens van elkaar kunnen inzien.