Wizard datalekken

Bedrijfsinformatie

e.g. datalek@datalek.nu


Informatie over het datalek
Wat voor datalek denkt u dat het is?

Voorbeelden: namen, klantnummers, klantprofielen, (e-mail)adressen.

  

  

  

  

  

  

Welke informatie is (wellicht) gelekt?

  

  

  

  

  

  

  

Zijn het uw 'eigen' klantgegevens, of verwerkte u deze voor uw klant(en)?

Voorbeelden: de gegevens die een hoster opslaat, of waar een clouddienstverlener toegang tot heeft, zijn gegevens van hun klanten en geen .eigen. gegevens . Deze partijen worden aangemerkt als bewerker.

  

  

Zijn er persoonsgegevens verloren geraakt of onrechtmatig verwerkt?

Voorbeelden: een verloren laptop, een hack, brand in een datacentrum of een oud-werknemer met toegang tot persoonsgegevens.

  

  

  

Zijn er een groot aantal (kwantitatief) of gevoelige persoonsgegevens (kwalitatief) gelekt?

Voorbeelden: meer dan duizend persoonsgegevens of gegevens zoals bankrekeningnummers, inloggegevens, gegevens omtrent gezondheid.

  

  

  

Heeft het datalek waarschijnlijk ongustige gevolgen voor het priveleven van een persoon?

Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer er gevoelige persoonsgegevens zijn gelekt of als er een gevaar is voor identiteitsfraude.

  

  

  

Zijn de gelekte gegevens op een manier beveiligd zodat ze niet gelezen of gebruikt kunnen worden?

Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer er een goede encryptie is gebruikt.

  

  

  

Bent u een aanbieder van (een) openbare elektronische communicatiedienst(en) en betreft het hier om een onrechtmatige bewerking van klantgegevens??

Voorbeelden: Internetproviders, Telecomproviders, Omroep, Colocatieleverancier, SMS-, MMS- en faxproviders.

  

  

Door gebruik te maken van de datalekwizard geeft u toestemming aan Ecniv Concepts BV / Datalek.nu om contact met u op te nemen.